Mededelingen – Huisartsenpraktijk Bloemgracht – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bloemgracht
Lijnbaansgracht 99 1015 GZ
Amsterdam

Mededelingen

Een vraag stellen per mail
U kunt uw huisarts ook per mail een vraag stellen. Dit kan alleen als het een eenvoudige en niet-spoedeisende vraag is. Als u per mail een vraag wilt stellen, meldt u dan aan dan bij ‘mijn omgeving’ op de homepage van onze website. U kunt hier ook herhaalrecepten aanvragen of een afspraak maken voor het spreekuur.

Mijn omgeving
Als u zich heeft aangemeld bij ‘mijn omgeving’ kunt u online een vraag stellen aan uw huisarts, medicatie herhalen en een afspraak maken. Tevens kunt u uw dossier inzien, bijvoorbeeld om de uitslagen van onderzoeken te bekijken.

Eigen risico
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen willen we u op het volgende wijzen: alle kosten voor de zorg die wij leveren, worden door de zorgverzekeraar vergoed en gaan niet ten koste van uw eigen risico. Dit geldt echter niet voor de zorg die u ontvangt van andere zorgverleners, voor de medicatie die u voorgeschreven krijgt of voor de onderzoeken die buiten de huisartsenpraktijk plaatsvinden. Deze worden vaak wel vergoed, maar gaan wel ten koste van het jaarlijkse eigen risico.

Informatie delen
In sommige situaties kan het zinvol zijn om uw medische gegevens te delen met andere zorgverleners, zoals de apotheek en de huisartsenpost. Bijvoorbeeld in noodsituaties of als niet duidelijk is welke medicijnen u gebruikt. Om dit te kunnen doen, hebben we uw toestemming nodig. Aan de bovenzijde van de homepage vind u onder ‘gezondheidsinformatie’ de knop ’toestemming’. Als u hierop klikt, vindt u informatie over het delen van informatie en hoe u toestemming kunt geven.