Corona Vaccinatie – Huisartsenpraktijk Bloemgracht – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bloemgracht
Lijnbaansgracht 99 1015 GZ
Amsterdam

Corona Vaccinatie

Wij worden deze dagen veel gebeld met vragen over het Astra Zeneca vaccin. Hierdoor raken de telefoonlijnen overbelast en komen we niet meer toe aan belangrijke andere vragen. We hebben de meest gestelde vragen en onze antwoorden op onze website gezet; we vragen u dit eerst te lezen en alleen in dringende gevallen ons te bellen met vragen over de vaccinaties.

Afgelopen zaterdag 10 april hebben we een vaccinatieronde voor 60 tot 65-jarigen (geboren in 1956, 1957, 1958, 1959, 1960) gehad. We zijn in afwachting van nieuwe informatie vanuit het RIVM over de verdere rol die we als huisartsen krijgen bij het vaccineren.

 

Is het gevaarlijk om gevaccineerd te worden met het Astra Zeneca vaccin?

Elk medicijn en ook elke vaccinatie brengt een extreem kleine kans op ernstige bijwerkingen met zich mee. Dat geldt ook voor het Astra Zeneca vaccin; de komende tijd zal hier langzaamaan steeds meer duidelijkheid over komen.

 

Is het verstandig om het vaccin van Astra Zeneca te nemen?

Nu is het vaccin goedgekeurd voor iedereen van 60 jaar en ouder, tenzij er voor u een belangrijke medische reden is waardoor het vaccin niet voor u geschikt is (zie onder). Als u in aanmerking komt voor een vaccinatie met het Astra Zeneca vaccin, zijn wij van mening dat het verstandig is om deze vaccinatie ook te nemen. Daarmee wordt het risico op het krijgen van Covid veel kleiner, en de kans op het krijgen van ernstige Covid vrijwel nul. Bovendien beschermt u de mensen in uw omgeving doordat de kans dat u het virus verspreidt veel kleiner is.

 

Wanneer is het vaccin niet geschikt voor mij?

De belangrijkste reden om het Astra Zeneca vaccin niet te nemen, is een allergie tegen een van de bestanddelen van het vaccin. Ook heeft de Gezondheidsraad en de overheid besloten dat het vaccin niet geschikt is voor mensen onder de 60 jaar omdat er bij hen een iets grotere kans op bijwerkingen is. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Waarom zijn de vaccinaties voor mensen jonger dan 60 jaar gestopt?

In verschillende landen in Europa, waaronder in Nederland, is bij een heel klein aantal mensen na de vaccinatie een zeldzame vorm van trombose opgetreden. Dit waren vrijwel allemaal mensen jonger dan 60 jaar. Het is waarschijnlijk dat er een verband is met het vaccin. Dit wordt nu verder uitgezocht. Om deze reden heeft de overheid besloten de vaccinaties niet meer aan te bieden aan mensen jonger dan 60 jaar.

 

Waarom krijgen mensen van 60 jaar en ouder wel het Astra Zeneca vaccin?

In verschillende landen in Europa, waaronder in Nederland, is bij een heel klein aantal mensen na de vaccinatie een zeldzame vorm van trombose opgetreden. Dit waren vrijwel allemaal mensen jonger dan 60 jaar. Bij mensen van 60 jaar en ouder zijn deze (mogelijke) bijwerkingen niet opgetreden. Daarom komt deze groep nog steeds in aanmerking voor het Astra Zeneca vaccin.

 

Gaat de vaccinatieronde voor 60-65 jarigen 10 april gewoon door?

Ja, 10 april gaan we vaccineren in de Westerkerk. Alle mensen tussen de 60 en 65 jaar die ingeschreven staan bij de praktijk hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Een klein aantal mensen jonger dan 60 jaar heeft ook een uitnodiging gekregen; zij zullen geen vaccinatie krijgen.

 

Stollingsstoornissen en antistollingsmedicatie:

Het AstraZeneca-vaccin moet intramusculair toegediend worden. Dit kan een spierbloeding geven bij mensen met een bloedingsneiging.

* Patiënten die een coumarinederivaat (acenocoumarol) gebruiken nemen voor vaccinatie contact op met de trombosedienst.

* Patiënten die een LMWH of DOAC gebruiken (zoals rivaroxaban, edoxaban, apixaban of dabigatran) worden bij voorkeur 6 uur na of 1 uur voor inname gevaccineerd. Indien dit niet lukt drukt u de vaccinatieplaats 10 minuten af zonder te wrijven.

* Alle patiënten die antistollingsmedicatie gebruiken drukken de vaccinatieplaats 2 minuten af zonder te wrijven.

* Patiënten met een stollingsstoornis door een medische aandoening nemen voorafgaand aan de vaccinatie contact op met de behandelend specialist voor advies.

 

Kan ik een ander vaccin krijgen als ik het Astra Zeneca vaccin niet wil?

Nee, voorlopig in ieder geval niet. De overheid bepaalt wie welke vaccins krijgt; wij huisartsen, maar ook andere instanties zoals de GGD moeten zich hieraan houden. Als u tussen de 60 en 65 bent, u heeft een oproep gekregen voor een vaccinatie met het Astra Zeneca vaccin en u wilt hier geen gebruik van maken, dan zal u geen ander vaccin op korte termijn worden aangeboden. Uw vaccin zal dan aan iemand anders gegeven worden. Wij kunnen u niet zeggen of en wanneer u een andere mogelijkheid krijgt om een vaccinatie te ontvangen; dit is aan de overheid om te bepalen. Uiteraard volgen we het nieuws hierover op de voet.

 

Als ik mijn vaccin niet wil, mag ik het dan aan iemand anders geven?

Nee, dat kan niet. Wij hebben ons aan de instructies van de overheid en de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden. Hierin wordt voorgeschreven wie en in welke volgorde aan de beurt is.

 

Kan ik op een reservelijst komen zodat ik eerder aan de beurt ben, voor het geval vaccins overblijven?

Nee, dat kan niet. Wij hebben ons aan de instructies van de overheid en de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden. Hierin wordt voorgeschreven wie en in welke volgorde aan de beurt is.

 

Ik heb al eerder Covid gehad, is het dan verstandig om nog een vaccinatie te nemen? 

Als het zeker is dat u eerder Covid gehad heeft -dus Corona is aangetoond in een keel- of bloedtest- dan heeft u geen twee vaccinaties nodig, maar is 1 voldoende. Als het niet bewezen is dat u Covid gehad heeft, is het verstandig om twee vaccinaties te nemen.

 

Mocht u nog meer willen lezen over het Astra Zeneca vaccin, kijk dan hier en hier.